KOMUNIKAT nr 3

z dnia 26.11.2021 r.

 

Publikujemy wstępną listę uczestników turnieju tenisa stołowego Z RAKIETKĄ KU NIEPODLEGŁOŚCI w Poznaniu.

 

Lista zgłoszeń, stan na godzinę 19.00

 

KOMUNIKAT nr 2

z dnia 25.11.2021 r.

 

Publikujemy wstępną listę uczestników turnieju tenisa stołowego Z RAKIETKĄ KU NIEPODLEGŁOŚCI w Poznaniu.

 

Lista zgłoszeń, stan na godzinę 22.00

 

KOMUNIKAT nr 1

z dnia 18.11.2021 r.

 

CEL:

 • wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach,
 • popularyzacja tenisa stołowego,
 • zwiększenie aktywności fizycznej młodych ludzi,
 • promowanie sportu oraz jego prozdrowotnych, wychowawczych i edukacyjnych wartości,
 • Uczczenie 103. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • 27 listopada 2021 roku,
 • Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, os. Stare Żegrze 1, Poznań

 

ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

ZGŁOSZENIA:

 • zgłoszenia uczestników przyjmowane będą droga elektroniczną przez stronę organizatora absenscarens.org
 • udział w turniejach jest bezpłatny .

 

KATEGORIE:

- 27 listopada 2021 r.:

 • do lat 12 (start: 14.00),
 • Sportowy Fyrtel (start: 9.30),
 • 17 lat i starsi (start: 9.30),

Z podziałem na kobiety i mężczyzn

 

Zawodnicy młodsi mogą startować w kategorii starszej ale wówczas tracą prawo do gry we własnej  kategorii wiekowej.

 

 

SYSTEM ROZGRYWEK:

 • system uzależniony będzie od ilości uczestników w poszczególnych kategoriach, a rozpiska turniejowa zostanie podana do wiadomości maksymalnie do g. 17.00 25.11.2021 r.
 • turniej rozegrany zostanie na 12-15 stołach (w zależności od liczby uczestników)

 

NAGRODY:

 • Za zajęcie miejsc I - III – puchar, dyplom, upominek rzeczowy

 

PAKIETY STARTOWE:

 • W skład pakiety startowego wchodzi: woda, baton zbożowy, owoc, pamiątkowy medal

 

UWAGI KOŃCOWE:

 • WSTĘP NA HALĘ WYŁĄCZNIE W OBUWIU SPORTOWYM!
 • uczestników obowiązuje strój sportowy,
 • każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do zapoznania się z komunikatem organizacyjnym,
 • zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach, co potwierdzają podpisując oświadczenie,
 • każdy zawodnik zobowiązany się do wypełnienia: „Kwestionariusza sanitarnego uczestnika zawodów sportowych” – dostępny na stronie absenscarens.org w zakładce projektu
 • każdy zawodnik biorący udział w zawodach musi poddać się obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała wykonanemu za pomocą termometru bezdotykowego
 • zabezpieczenia medyczne zapewnia organizator,
 • zawodnicy występują w zawodach na własną odpowiedzialność,
 • za rzeczy zagubione podczas zawodów, organizator nie odpowiada,
 • każdy z uczestników zapisując się do turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych, w szczególności zdjęć,
 • organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz zasad gry,
 • impreza organizowana jest bez udziału publiczności z uwagi na panująca sytuacje epidemiologiczną,
 • kontakt do organizatora: Sylwia Obst 504 482 268

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKATY

Kliknij i zgłoś się do turnieju!

Ruszyły zapisy na turniej “Z Rakietką Ku Niepodległości” w Poznaniu (Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, os. Stare Żegrze 1, Poznań), który zostanie rozegrany już 27 listopada br. Udział w rywalizacji jest bezpłatny, a zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Absens Carens.

 

Udział w turnieju może wziąć każdy, bez względu na wiek i poziom umiejętności. Rywalizacja będzie toczyła się w trzech kategoriach:

- do lat 12,

- Sportowy Fyrtel,

- 17 lat i starsi,

w podziale na kobiety i mężczyzn.

 

Na każdego uczestnika turnieju czekać będzie przygotowany pakiet startowy, zawierający: baton zbożowy, wodę, owoc oraz pamiątkowy medal. Najlepsi w swoich kategoriach otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe.

 

Turniejowej rywalizacji towarzyszyć będzie wystawa poświęcona polskim sportowcom walczącym o niepodległość.

 

Patronat nad projektem Z RAKIETKA KU NIEPODLEGŁOŚCI objął Polski Związek Tenisa Stołowego. 

 

Regulamin turnieju

Porozumienie wolontariackie

Regulamin wolontariatu

Zgoda rodziców

Oświadczenie rodziców

Oświadczenie uczestnika turnieju

Turniejowe ABC, czyli

dokumenty do pobrania

Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave.